Hiển thị tin chuyên mục

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI VIỆT NAM
[ Cập nhật vào ngày (15/03/2024) ]


Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lụa chọn nhà thầu cho gói thầu: sữa chữa Lò đốt rác của Bệnh viện.Tập tin đính kèm

Hoàng Anh Theo Bệnh viện

  In bài viết