Hội đồng Thuốc và Điều trị

 Thành lập Hội đồng thuốc và điều trị của bệnh viện gồm các Ông(Bà) có tên sau đây:


1.     Ông  Hà Thanh Sơn, P.Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng

2.     Ông Nguyễn Hữu Nghị, TK Dược, P.Chủ tịch, thường trực HĐ

Các thành viên:

3.  Ông Trần Hải Lâm, TP KHTH 

4. Ông Đăng Văn Hiếu, TP Điều dưỡng

5. Ông Kiều Văn Cường. TK Khám bệnh       

6.     Ông Nguyễn Văn An, Phó TK Ngoại

7.     Bà Hồ Hồng Phượng, TK Sản

8.  Ông Trần Văn Phúc, TK Nhi

9.   Ông Võ Quang Minh, TK YHCT           

10.  Ông Nguyễn Văn Dũ, TK Phẫu thuật-GMHS                

11. Ông Hà Thanh Quến, TK. LCK             

12.  Bà Hoàng Thị Loan, TK. Nhiễm    

13. Ông Nguyễn Hồng Xuyên, TK. Xét nghiệm

14. Ông Đặng Văn Hiếu, TP. Điều dưỡng

15. Ông Nguyễn Hiền Năng, Phụ trách KT

16. Bà Nguyễn Ngọc Giàu, TK Dinh dưỡng

17. Ông Phạm Văn Hoàng, PTK Nội

* Thư ký gồm

18. Ông Nguyễn Văn Kết, Phó Trưởng Phòng KHTH

19. Bà Trần Hồng Nhi, Phó TK Dược, thư ký kiêm thành viên

 

 

 

                   

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc