Khoa dược

GIỚI THIỆU KHOA DƯỢC


 

1. Sơ lược đặc điểm, tình hình:

1.1 Lịch sử hình thành:

Khoa Dược Bệnh viện ĐKKV Trần Văn Thời hiện nay tiền thân là Khoa dược Cận lâm sàng thuộc trung tâm y tế Trần Văn Thời được thành lập năm 1997, năm 2007 đổi tên là Khoa Dược Bệnh viện Đa khoa Khu vực Trần Văn Thời. Năm 2017 đổi tên là Khoa Dược Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời.

1.2    Cơ cấu tổ chức:

Khoa dược tổng số 18 biên chế, trong đó trình độ chuyên môn gồm có: 01 DSCKII, 01 DSCKI, 03 dược sĩ đại học, 01 dược sĩ cao đẳng và 12 dược sĩ trung học. Tổ chức Khoa dược được chia thành các bộ phận chính như sau:

·        Nghiệp vụ dược

·        Kho và cấp phát

·        Thống kê dược

·        Dược lâm sàng, thông tin thuốc

·        Quản lý hoạt động chuyên môn của Nhà thuốc bệnh viện.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

2.1 Chức năng của khoa Dược:

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

2.2 Nhiệm vụ của khoa Dược:

·        Lập kế hoạch, đấu thầu, cung cấp và bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc thông thường và thuốc chuyên khoa, hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao: bông, băng, cồn, gạc cho điều trị nội trú và ngoại trú, đáp ứng yêu cầu điều trị hợp lý.

·        Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc; Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

·        Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

·        Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc; tham gia hội chẩn khi được yêu cầu; tham gia chỉ đạo tuyến.

·        Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

·        Nghiên cứu khoa học và hỗ trợ đào tạo cho cao đẳng và trung học về dược.

·        Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

3. Những điểm nổi bật:

·        Đảm bảo đấu thầu, cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, hóa chất, y cụ, vật tư tiêu hao có chất lượng phục vụ cho nhu cầu điều trị, khám chữa bệnh và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

·        Sự phối hợp tốt trong giải quyết công việc giữa Khoa dược với các Phòng, Khoa, trong bệnh viện cũng như với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, sự đoàn kết nội bộ của tập thể.

4. Thành tích, khen thưởng:

·        Năm 2013: 04 CSTĐ; tập thể lao động xuất sắc.

·        Năm 2014: 02 CSTĐ; tập thể lao động xuất sắc.

·        Năm 2016: 02 CSTĐ; tập thể lao động xuất sắc

·        Năm 2017: 02 CSTĐ; tập thể lao động xuất sắc

5. Định hướng phát triển:

·        Tăng cường chất lượng cung ứng thuốc.

·        Đẩy mạnh công tác Dược lâm sàng.

·        Nghiên cứu khoa học, cập nhật kiến thức.

·        Tham gia hướng dẫn đào tạo dược sĩ trung học.

·        Đào tạo thường xuyên, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho nhân viên trong khoa.

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc