Tin tức Đoàn ủy bệnh viện

Đảng Bệnh viện đa khoa khu vực Trần Văn Thời kết hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho tất cả cán bộ, đảng viên, viên chức lao động của bệnh viện
tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc