Lịch Trực

LỊCH TRỰC TỪ NGÀY 15/01/2024 ĐẾN 24/01/2024 

/Portals/0/CamScanner 15/01-24/01.2024.pdf


 

LỊCH TRỰC TỪ NGÀY 08/01/2024 ĐẾN 14/01/2024

/Portals/0/Lich Truc/Lịch trực BV_08.01-14.01.2024.pdf

 

LỊCH TRỰC TỪ NGÀY 01/01/2024 ĐẾN 07/01/2024 

/Portals/0/Lich Truc/01.01.2024-07.01.2024.pdf

 

 

 

 

 

 

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc