TIN TỨC BỆNH VIỆN

Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Kiềm định trang thiết bị theo quy định Thông tư 33/2020/TT-BYT của Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời.

THÔNG BÁOBệnh viện đa khoa Trần Văn Thời có nhu cầu mua sắm thiết bị tin học gồm máy scan 2 mặt tự động, máy in 1 mặt và máy in 2 mặt, tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cần mua sắm thiết bị tin học gồm máy scan 2 mặt tự động, máy in 1 mặt và máy in 2 mặt với nội dung cụ thể như sau:

BỆNH VIỆN ĐK TRẦN VĂN THỜIChiều ngày 23 tháng 01 năm 2024, tại hội trường Bệnh viện đa khoa Trần văn Thời diện ra Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2023 với sự có mặt của 96 đại biểu đại diện cho tất cả viên chức, người lào động của 18 khoa/phòng trực thuộc Bệnh viện. Hội nghị là dịp để bệnh viện kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm 2023, xây dựng và đưa ra biện pháp thực hiện Nghị Quyết năm 2024.

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Từ ngày 04/8/2023, Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời triển khai hình thức thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Người bệnh, người nhà người bệnh thanh toán bằng một trong các hình thức sau:
tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

This website strongly recommends: