SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

BỘ MÁY NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO

 

1. Ban giám đốc

            -  BS CKII. Huỳnh Văn Tạo:            Giám đốc

            -  BS CKII. Hà Thanh Sơn:              Phó giám đốc

            -  BS CKII. Nguyễn Minh Luận:        Phó giám đốc

    - BS CKII. Nguyễn Quốc Khởi          Phó giám đốc

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp

            - Trưởng phòng:            BSCKI. Trần Hải Lâm

            - Phó trưởng phòng:      BSCKI. Nguyễn Văn Kết

3. Phòng Tổ chức - Hành chính

            - Trưởng phòng:            BSCKI. Nguyễn Hoàng Kiếm

            - Phó trưởng phòng:      CN. Vũ Tấn Thành

4. Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội:

            - Trưởng phòng:            CN. Đăng Văn Hiếu

            - Phó trưởng phòng:      CN. Dương Ngọc Nguyên

5. Phòng Tài chính kế toán

            - CN. Tô Thị Ái, Phó trưởng phòng

6. Khoa Khám bệnh

            - Trưởng Khoa:             BS CKI. Nguyễn Văn Cường

            - Phó Trưởng khoa:      BS CKI. Nguyễn Công Đoàn

            - Phó Trưởng khoa:      BS CKI. Lê Thanh Bình

            - Điều dưỡng trưởng:    CN. Phạm Cẫm Nình

7. Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - chống độc

            - Trưởng khoa:             BS CKII. Nguyễn Thành Truyền

    - Phó Trưởng khoa:      BS CKI. Lê Chí Thân

            - Điều dưỡng trưởng:    CN. Nguyễn Quốc Khánh.

8. Khoa Nội tổng hợp

            - Phó Trưởng khoa:      BS CKI. Phạm Văn Hoàng

            - Điều dưỡng trưởng:    CN. Ngô Thị Phượng.

9. Khoa Ngoại tổng hợp

            - Trưởng khoa:              BS CKI. Nguyễn Văn An

   - Điều dưỡng trưởng:    CN. Nguyễn Quốc Hận.

10. Khoa Phụ sản

            - Trưởng Khoa:            BS CKI. Hồ Hồng Phượng

    - Phó trưởng khoa:      BS CKI. Nguyễn Ánh Nguyệt 

BS CKI. Dư Kim Ngân          

            - Điều dưỡng trưởng:    CN. Trương Kiều Duyên

11. Khoa Nhi

            - Trưởng Khoa:             BS CKI. Trần Văn Phúc

            - Phó Trưởng khoa:      BS CKI. Từ Thanh Phong

             BSCKI. Bùi Diễm Thuý

            - Điều dưỡng trưởng:   YS. Hồ Thanh Phong

12. Khoa Truyền nhiễm

            - Trưởng khoa:      BS CKI. Hoàng Thị Loan

- Phó Trưởng Khoa: BS CKI. Lê Hữu Đại

            - Điều dưỡng trưởng:    CN. Trần Hoàng Hiển

13. Khoa Liên chuyên khoa

            - Trưởng Khoa:             BS CKII. Hà Thanh Quến

- Phó Trưởng Khoa: BS CKI. Lê Hoàng Lắm

            - Điều dưỡng trưởng:    ĐD. Trương Ngọc Thơ

14. Khoa Y, Dược cổ truyền

            - Trưởng Khoa:             BSCKI. Võ Quang Minh

- Phó Trưởng Khoa: BS CKI. Đặng Hồng Nhiên

            - Điều dưỡng trưởng:    CN. Nguyễn Ngọc Thảo

15. Khoa Phẫu Thuật- Gây mê hồi sức

            - Trưởng Khoa:            BS CKI. Nguyễn Văn Dũ

- Phó Trưởng Khoa: BS CKI. Nguyễn Văn Pho

            - Điều dưỡng trưởng:    ĐD. Võ Huỳnh Lân

16. Khoa Dược

            - Trưởng Khoa:            DS CKII. Nguyễn Hữu Nghị

- Phó Trưởng Khoa: DS CKI. Trần Hồng Nhi

            - KTV trưởng:               DS. Huỳnh Lệ Thanh

17. Khoa Xét Nghiệm

            - Trưởng Khoa:            BS. Nguyễn Hồng Xuyên

- Phó Trưởng khoa:      Ths. Nguyễn Thị Mường

            - KTV trưởng:                CN. Nguyễn Hoàng Hân

18. Khoa Chẩn đoán hình ảnh

            - Trưởng Khoa:            BS. Lữ Thanh Chí

- Phó Trưởng Khoa: BS CKI. Nguyễn Thanh Sinh

            - KTV trưởng:               CN. Huỳnh Văn Đắc

         

19. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn- Dinh dưỡng

           - Trưởng Khoa:            CN. Phạm Thị Lệ Thuỷ

          - Phó Trưởng khoa:      CN. Hà Thị Thanh Hương

- Điều Dưỡng trưởng:               ĐD. Lê Tấn Đức

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc