hoạt động khoa học

TÓM TẮT Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 650 người từ 35 tuổi trở lên tại tỉnh Cà Mau năm 2015 để xác định tỉ lệ rối loạn lipid máu và các yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy tỉ lệ rối loạn lipid máu là 69,4%. Tỉ lệ tăng triglycerid là 35,7%; tăng cholesterol là 41,2%; tăng LDL-c là 14,3%; giảm HDL-c là 16%. Tỷ lệ có rối loạn các chỉ số lần lượt là: Cả 4 chỉ số 0,3%; ba (3) chỉ số là 6,6%; hai (2) chỉ số là 23,7%; một (1) chỉ số là 38,8%. Các yếu tố nguy cơ của rối loạn lipid máu là huyết áp, đái tháo đường, chỉ số khối cơ thể và vòng hông.
tin nổi bật


This website strongly recommends:
Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc