hướng dẫn đăng ký


THÔNG BÁO

Từ ngày 01/7/2022, Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời có tổ chức 

đăng ký hẹn khám bệnh qua ứng dụng VnCare.  

Người bệnh có nhu cầu đăng ký hẹn giờ khám bệnh 

có thể thực hiện theo hướng dẫn đăng ký khám bệnh theo hình bên dưới


 

                                                                     

                                                                                                TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO!