Hiển thị tin chuyên mục

THÔNG BÁO GỬI BÁO GIÁ MUA SẮM ĐỒ VẢI CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRẦN VĂN THỜI
[ Cập nhật vào ngày (26/03/2024) ]


Để có căn cứ lập dự toán trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua
sắm đồ vải của Bệnh viện
(có danh mục kèm theo). Bệnh viện đa khoa Trần Văn
Thời kính mời các nhà cung cấp có khả năng gửi báo giá đến Bệnh viện đa khoa
Trần Văn Thời để Bệnh viện tổ chức xem xét, đánh giá, thực hiện các bước tiếp
theo của quy trình mua sắm theo quy định.
Tập tin đính kèm

Tấn Thành

  In bài viết