TIN TỨC Y TẾ

Sở Y tế Cà Mau tổ chức buổi hội thảo triển khai phòng chống tác hại thuốc lá năm 2015
[ Cập nhật vào ngày (07/10/2015) ]


Ngày 06 tháng 10 năm 2015 tại Hội trường Sở Y tế Cà Mau tổ chức buổi hội thảo triển khai về phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2015; dự và chỉ đạo có Bs Huỳnh Quốc Việt, Tỉnh uỷ viên, giám đốc Sở Y tế; về dự còn có giám đốc các đơn vị trực thuộc, cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá các đơn vị.
Tại hội thảo, thay mặt ban tổ chức, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động công tác truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá từ năm 2013 đến tháng 9/2015; báo cáo tác hại của thuốc lá, Luật phòng chống tác hại thuốc lá và triển khai kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá trong thời gian tới.
Theo đó, các đơn vị về thành lập lại ban chỉ đạo, lập và triển khai kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá trong toàn đơn vị để tiến tới cơ sở y tế thực sự không có khói thuốc lá; riêng Trung tâm y tế huyện/TP tham mưu cho UBND huyện/ thành phố triển khai trên địa bàn và tổ chức miting, diễu hành.
Sở Y tế sẽ thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc phòng chống tác hại thuốc lá trong toàn tỉnh./.Tran Khoa

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

This website strongly recommends: