TIN TỨC Y TẾ

Hội thảo nâng cao nhận thức về công tác phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng Tỉnh Cà Mau, năm 2015
[ Cập nhật vào ngày (23/12/2015) ]


Ngày 22 tháng 12 năm 2015, tại Hội trường Sở Y tế Tỉnh Cà Mau, Ban điều hành chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng Tỉnh Cà Mau tổ chức hội thảo nâng cao nhận thức về công tác phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng Tỉnh Cà Mau năm 2015, hội thảo có PGS. TS Trần Trọng Hải Chủ tịch Hội phục hồi chức năng Việt Nam, Bs Huỳnh Quốc Việt giám đốc Sở Y tế Cà Mau chủ trì.

Tại hội thảo, được nghe báo cáo hoạt động phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng Tỉnh Cà Mau trong thời gian qua và định hướng hoạt động cho những năm tiếp theo với mục tiêu chung là “Cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật về mọi mặt để họ có thể hòa nhập và bình đẳng xã hội, qua đó phát huy được tối đa năng lực của mình và góp phần vào sự phát triển chung của cộng đồng”.

Hội nghị còn nghe PGS. TS Trần Trọng Hải Chủ tịch Hội phục hồi chức năng Việt Nam báo cáo về Chiến lược phát triển của phục hồi chức năng Việt Nam, đó là phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng triển khai trong toàn quốc và phát triển kỹ thuật cao trong các trung tâm và bệnh viện phục hồi chức năng khi có điều kiện.

Theo thông tin mới nhất từ nguồn UNESCAP- 2015 có khoảng 15%/ dân số thế giới bị khuyết tật, nhóm dễ bị tổn thương nhất là người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em; riêng Việt Nam khoảng 6,1 triệu người khuyết tật, chiếm khoảng 7,8%/ dân số. Vì thế công tác phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng ngày càng quan trọng và cấp thiết triển khai hoạt động có hiệu quả./.Vân Nam

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

This website strongly recommends: