Tin tức Đoàn ủy bệnh viện

Chi bộ liên khoa thuộc ĐUBVĐK KV Trần Văn Thời kết nạp đảng viên mới
[ Cập nhật vào ngày (25/11/2015) ]


Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng uỷ Bệnh viện đa khoa khu vực Trần Văn Thời, ngày 18 tháng 11 năm 2015, chi bộ liên khoa tổ chức kết nạp đảng viên mới cho cử nhân xét nghiệm Nguyễn Thị Mường công tác tại Khoa Xét nghiệm.

Lễ kết nạp đảng được diễn ra nghiêm túc theo đúng qui định của Điều lệ Đảng, đảng viên mới tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Nước, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó được chi bộ nhắc lại nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên mới và phân công đảng viên tiếp tục hỗ trợ, dìu dắt đảng viên mới hoàn thành nhiệm vụ

Đảng viên mới được kết nạp đã nâng tổng số đảng viên chi bộ là 14.
Tran Khoa

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc