Tin tức Đoàn ủy bệnh viện

Chi bộ văn phòng và HSCC tổ chức Lễ kết nạp Đảng
[ Cập nhật vào ngày (28/07/2016) ]


Ngày 22 tháng 7 năm 2016 được sự thống nhất của Ban thường vụ Đảng ủy Bệnh viện đa khoa khu vực Trần Văn Thời, chi bộ văn phòng và khoa hồi sức cấp cứu tổ chức lễ kết nạp cho 2 đảng viên mới:
1. Vũ Tấn Thành Phòng Tổ chức hành chính
2. Nguyễn Bé Ngoan Điều dưỡng Khoa hồi sức cấp cứu
Lễ kết nạp được tổ chức trang nghiêm, đúng qui định. Đảng viên mới hứa hẹn trước Cờ Đảng, Cờ Nước, Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là 2 đoàn viên ưu tú của Đoàn ủy bệnh viện giới thiệu chăm bồi, kết nạp.Vân Nam

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc