TIN TỨC BỆNH VIỆN

Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời được công nhận là Bệnh viện thực hành nuôi con băng sữa mẹ xuất sắc
[ Cập nhật vào ngày (25/07/2022) ]
Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời được công nhận là Bệnh viện thực hành nuôi con băng sữa mẹ xuất sắc
Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời được công nhận là Bệnh viện thực hành nuôi con băng sữa mẹ xuất sắc


Ngày 26/8/2019, được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở y tế Cà mau phối hợp Tổ chức FHI (Alive & Thrive) tổ chức lể công nhận danh hiệu  "Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc" cho Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời.
hl

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

This website strongly recommends: