Hỏi đáp sức khỏe

 Bệnh Nam khoa
Họ tên: Trần Khánh Duy , Địa chỉ:Ap tân phong huyện Trân văn thời tỉnh Ca mau, Email:khanhtvt63123@gmail.com
HỎI: Thưa bs con năm nay 17 tuổi đao rat khi tiêu nc tiêu đi kem tinh dich va các dau hiêu khác tra đọc trên wed , con hồi nghi con bệnh vim tuyến tuyền liệt hoặc bệnh khác thưa bs chi phi set nghiêm khám nhận biêt bệnh la bao nhiêu a con xinh cảm ơn va se đi kham ngay.

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

This website strongly recommends: