Quản Lý Chất Lượng

ỨNG DỤNG BỘ CÔNG CỤ CỦA GOOGLE VÀO HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
[ Cập nhật vào ngày (23/11/2023) ]


Ứng dụng Bộ công cụ của Google để số hóa một số hoạt động của công tác cải tiến chất lượng bệnh viện để công việc được: tiện lợi hơn, nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn, góp phần thực hiện công cuộc chuyển đổi số Quốc gia trong lĩnh vực y tế.

 Mailah Nart

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

\\