Cảnh Giác Dược

KHUYẾN CÁO VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH HỢP LÝ
[ Cập nhật vào ngày (20/06/2024) ]
BỆNH VIỆN ĐK TRẦN VĂN THỜI
BỆNH VIỆN ĐK TRẦN VĂN THỜI

Cơ quan quản lý Dược Phẩm và Sinh phẩm y tế Pháp (ANSM) vừa đưa ra các khuyến nghị dành cho bệnh nhân, phụ huynh và nhân viên y tế nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng kháng sinh hợp lý. Các khuyến cáo này được xây dựng với sự tham gia của đại diện các chuyên gia y tế, sau khi tham khảo ý kiến của các hiệp hội bệnh nhân.


Nội dung trong file đính kèm phía dưới
Tập tin đính kèm

Yến Trân

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

This website strongly recommends: